Actualité scientifique : colloque “Romanian Diplomacy (1862-2022): Directions, Strategies, European Perceptions”, 30 juin-2 juillet 2022

JOI, 30 June / THURSDAY, June 30th

12.0015.30 | Sosirea participanților / Registration
(Centrul de Schimburi Intenaționale Gaudeamus
/Akademos)

16.0016.30 | Deschiderea oficială / Official opening
(Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

16.30-18.30 | Panel Noile provocări internaționale după 1990 Moderator: Prof. univ. dr. Lucian Leuștean

 • Prof. univ. dr. Mihai-Răzvan Ungureanu (Diplomatische Akademie Wien / Universitatea din București), România, Ucraina și Federația Rusă în contextul redefinirii importanței strategice a Mării Negre – 2005-2007
 • Prof. univ. dr. Valentin Naumescu (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca), România în războiul lui Putin. Profilul politicii externe de la București în contextual atacului Moscovei asupra ordinii europene de Securitate • Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu (Universitatea din București), Noua paradigmă a diplomației românești post1990. Oportunități și vulnerabilități ale celui mai râvnit minister al României

• Dr. Doru Liciu ( ministru consilier, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE), Efemeride diplomatice: inițiative și soluții pentru formarea profesională a diplomaților români după 1990

18.30-19.00 | Vernisajul expoziției Diplomația română și Marea Unire (Sala pașilor pierduți)

19.00 Cocktail

VINERI, 1 Iulie 2022 / FRIDAY, July 1 | Sala Ferdinand 09.0011.00 Diplomați și diplomație până la 1918

Moderator: CSI dr. Daniel Cain

 • Prof. univ. dr. Rudolf Dinu (Accademia di Romania in Roma / Universitatea din București), Serviciul diplomatic al Vechiului Regat (1878-1914). Observații privind recrutarea, organizarea și funcționarea misiunilor diplomatice românești bazate pe ancheta activității legației de la Roma
 • Dr. Florin Stan (Consulatul General al României la Cernăuți), Consulatul Regal al României la Cernăuți (18921916): organizare, personal și activitate politică
 • Drd. Crăciun Ștefan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Nicolae B. Cantacuzino: însărcinat cu afaceri al României la Atena
 • Conf. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Chipuri din umbră. Note pe marginea interpreților de limbă rusă din cadrul legației și consulatelor din Imperiul Rus (1878- 1914) 11.00–11.15 | Pauză de cafea / Coffee break 11.1513.15 | Diplomați și diplomație până la 1918 Moderator: Conf. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti ((Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), Observații pe marginea Conferinței de la București (februarie– martie 1886)
 • Prof. univ. dr. Vasile Docea (Universitatea de Vest din Timișoara), Diplomație și regalitate: vizitele regelui Carol I în străinătate la sfârșitul secolului XIX
 • CS dr. Andreea Dăncilă (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Diplomație sub camuflaj. Coridoare de intervenție a Bucureștiului în politica românească din Transilvania (1905-1914)

• Conf. univ. dr. Silvana Rachieru (Universitatea din București), Reprezentare și prestigiu la Constantinopol: Conacul Musurus Pașa – prima proprietate diplomatică a statului român

13.3015.15 | Prânz / Luncheon
15.30
17.30 | Diplomați și diplomație până la 1918

Moderator: Prof. univ. dr. Rudolf Dinu

 • Drd. Nina Gavril-Ciubotaru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Războaiele balcanice în corespondența diplomatică de la Paris: Misiunea lui Alexandru Em. Lahovari în susținerea intereselor României
 • CSI dr. Daniel Cain (Institutul de Studii Sud-Est Europene), București, Ministerul Afacerilor Străine în timpul Marelui Război : Însemnările lui Ioan N. Papiniu
 • Conf. univ. dr. Emanuela Costantini (Università degli Studi di Perugia), The Perspective of the Elder Sister: Carlo Fasciotti and Romanian Foreign Policy (1911-1919)
 • CSI dr. Flavius Solomon (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), Scrisori din Charlottenlund. Corespondența lui Alexandru Beldiman din anii 1916-1918 18:00 | Cină / Dinner

VINERI, 1 IULIE /FRIDAY, JULY 1st |Sala Senat 09.0011.00 | Diplomația românească după Marea Unire din 1918

Moderator: Prof. univ. dr. Valentin Naumescu

• Prof. univ. dr. Lucian Leuștean (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Regina Maria la Conferința de pace de la Paris din 1919 – un atú al diplomației române sau doar un exercițiu de imagine?

• Conf. univ. dr. Ion Cârjă (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Înăuntrul sau în afara României Mari? Frontiera de stat și comunitățile românești din vecinătatea granițelor în dezbaterile conferinței de pace de la Paris (1919-1920)

 • Prof. univ. dr.. Octavian Țîcu (Institutul de Istorie, Chișinău), În apărarea Basarabiei: diplomația românească la Conferința de la Genova (1922)
 • CS I dr. Gheorghe Cojocaru (Institutul de Istorie, Chișinău), Conferinta dezarmării de la Moscova (30 Noiembrie – 12 Decembrie 1922) și România. 11.00–11.15 | Pauză de cafea / Coffee break
  11.1513.15 | Diplomația românească după Marea Unire din 1918 (cont.) Moderator: Prof. univ. dr. Octavian Țîcu
 • Maître de conférences dr. Traian Sandu (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 ), Romania in the The Little Entente: France’s rump rear alliance in interwar Central Europe, 1919-1938
 • Drd. Ionel Doctoru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Activitatea Legației române de la Paris sub conducerea lui Constantin Diamandi (1924-1927)
 • CS II dr. Bogdan-Alexandru Schipor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), Constantin Vălimărescu, primul șef de misiune al României la Riga și Kaunas, 1935-1936
 • Conf. univ. dr. Adrian Vițalaru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Între condiționări politice și diplomație. Subsecretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Străine al României în perioada interbelică

13.3015.15 | Prânz / Luncheon
15.30
17.30 | Diplomația românească după Marea Unire din 1918

Moderator: Conf. univ. dr. Adrian Vițalaru

• Gabriel Bârtaș (Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE), Reprezentanții diplomatici ai României la Varșovia, în perioada 1918 – 1939. Note biografice

• CS II dr. Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Note pentru o istorie a diplomației sportive românești

• Dr.CătălinBotoșineanu(ArhiveleNaționaleIași),Diplomațiaculturalăîn perioada interbelică: Bursierii Rockefeller în SUA

• CS dr. Marian Hariuc (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), Diplomație și film: România și importul de producții cinematografice americane la finalul primului deceniu interbelic

18:00 | Cină / Dinner

SÂMBĂTĂ, 2 IULIE/SATURDAY, JULY 2nd Sala Senat

09.0011.00 | Diplomația românească după Marea Unire din 1918 Moderator: Prof univ. dr. Virgiliu Țârău

 • Dr. Vitalie Văratic (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București), Plecarea lui Grigore Gafenecu la Moscova în august 1940: necesitate, perspicacitate sau stare de impas a conducerii politice de la București
 • Dr. Mihai Țurcanu (Institutul de Istorie, Chișinău), Marea Britanie și cedările teritoriale românești în Dobrogea și Ardeal (1940)
 • CS II dr. Manuel Stănescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, București), Aspecte privind relațiile diplomatice și militare româno-japoneze, 1941-1944
 • Conf. univ. dr. Ionuț Nistor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Atașati militari ai României în Balcani (1939-1944) 11.00–11.15 | Pauză de cafea / Coffee break
  11.1513.15 | Diplomația românească după Marea Unire din 1918 Moderator: Conf. univ. dr. Ionuț Nistor
 • Drd. Cristina Elena Brăgea (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, București), Raporturile dintre România și Sfântul Scaun în retorica războiului. Declinări ale revizionismului în dialogul diplomatic
 • CS I dr. Ottmar Trașcă (Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj- Napoca), Tratative de armistițiu ale regimului antonescian, 1943-1944. Percepții germane
 • Prof univ. dr. Virgiliu Țârău (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Metaforfoze ideologice, schimbări sistemice: Ministerul Afacerilor Străine sub presiune 1944-1948. Studiu de caz: Florin Manoliu
 • CS dr. Alexandru D. Aioanei (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași), Reluarea activității Legației României la Londra după al Doilea Război Mondial 13.45-14.00 | Închiderea conferinței

14.1515.30 | Prânz / Luncheon

SÂMBĂTĂ, 2 IULIE/SATURDAY, JULY 2nd Sala Ferdinand

09.0011.00 | Diplomația României comuniste în cadrul Războiului Rece Moderator: Maître de conférences dr. Irina Gridan

 • Lect. univ. dr. Cristina Preutu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Relațiile culturale româno-franceze în anii 50 ai secolului XX
 • CS II dr. Paul Nistor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), Vizitele unor cetățeni americani în România. Între naivități ideologice și construirea unor rețele de influență ale Republicii Populare Române în SUA (1963)
 • Dr. Monica Joița (ministru consilier, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE) „Ce acțiuni ați întreprins, ce metode ați folosit în atragerea participanților?”. Despre prima strategie de diplomație culturală a României: Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu”, reflectată în Arhivele Diplomatice (1957-1969)
 • Dr. Vasile Ungureanu (consilier diplomatic, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE), Diplomație publică și propagandă comunistă: prezentarea României în cadrul emisiunii „Today” a postului american de televiziune N.B.C., mai 1971 11.00–11.15 | Pauză de cafea / Coffee break
  11.1513.45 | Diplomația României comuniste în cadrul Războiului Rece Moderator: Dr. Doru Liciu
 • Conf. univ. dr. Cezar Stanciu (Universitatea Valahia din Târgoviște), România și problemele Dunării după al doilea război mondial (1948– 1962)
 • Maître de conférences dr. Irina Gridan (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris), Discuţii pentru o centrală: diplomaţia românească din anii 1960 în căutarea unui parteneriat nuclear occidental
 • CS II Mioara Anton (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Negocieri pentru o datorie istorică. Diplomația română și problema arieratelor britanice

• Conf. univ. dr. Daniel Lazăr (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), O ambasadă „uitată”. Reprezentanța diplomatică a României la Tirana (1962-1968)

• Drd.LucicaIorga(Universitatea„AlexandruIoanCuza”dinIași),Tratatul de neproliferare a armelor nucleare – un nou motiv de tensiune în relațiile politico-diplomatice româno-sovietice

13.45-14.00 | Închiderea conferinței 14.1515.30 | Prânz / Luncheon

Comitet de organizare / Organizing committee Prof. univ. dr. Lucian Leuștean
Conf. univ. dr. Adrian Vițalaru
Conf. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu

Drd. Radu Brunchi


Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search